Cesium Tungsten Bronze Dịch vụ Customization

Số tiền đặc biệt
Hợp tác với các tổ chức nghiên cứu học thuật và R & D của các doanh nghiệp, chúng tôi cũng cung cấp mẫu miễn phí với bao bì đặc biệt và giao hàng. Do đóng gói riêng biệt và thử nghiệm, cộng với chi phí giao hàng, vì vậy giá của mẫu là đắt hơn so với số lượng hàng loạt.

Đóng gói đặc biệt
Ngoài bao bì thường xuyên của chúng tôi, chúng tôi cũng cung cấp đóng gói khác nhau với chất liệu khác nhau hoặc các đặc điểm kỹ thuật khác nhau. đóng gói đặc biệt sẽ làm tăng chi phí của chúng tôi, vì vậy giá của sản phẩm sẽ cao hơn.

Đặc biệt Nhãn Customization
Để đáp ứng các khách hàng khác nhau cho các ứng dụng thực tế của họ, chúng tôi có thể cung cấp đặc biệt được thiết kế bên trong và bên ngoài bao bì và hội họa. Giá được tính phí riêng.